Najczęstsze przyczyny
niepożądanej ciąży


Nieznajomość zasad antykoncepcji może mieć poważne konsekwencje. Okazuje się, że jedną z najczęstszych przyczyn nieplanowanego poczęcia jest niesystematyczne lub nieprawidłowe stosowanie środków antykoncepcyjnych. 


Lekceważące podejście do konsekwencji współżycia seksualnego, szczególnie w przypadku bardzo młodych ludzi jest również częstą przyczyną nieplanowanych ciąż. Skąd jeszcze biorą się „wpadki”?

Naiwność i ciekawość

Dla wielu nastolatków ciąża kojarzy się z tragedią życiową – pojawia się nagle, często w najmniej odpowiednim momencie, gdy młodzi ludzie nie są w stanie jej zaakceptować. Zazwyczaj zdarza się tak, gdy para jest bardzo młoda, sporo słyszała o przyjemności płynącej z seksu, jednak nie posiada wystarczającej świadomości seksualnej. Chłopak przekonuje dziewczynę do wczesnej inicjacji seksualnej, obiecując jej wyjątkowe doznania. Ona przede wszystkim pragnie zadowolenia swojego partnera. Sporą rolę odgrywa też młodzieńcza ciekawość seksu. Żadne z partnerów albo nie jest świadome skutków współżycia, albo po prostu nie bierze ich pod uwagę. Chwila przyjemności może mieć poważne konsekwencje.

Niewiedza

Wstyd i brak zaufanych osób, do których można zwrócić się o poradę dotyczącą różnych aspektów współżycia seksualnego, prowadzą do powstawania wielu mitów na temat seksu. Zebrane „strzępki” informacji lub wręcz błędne informacje, których źródłem są rozmowy z niewiele bardziej świadomymi seksualnie rówieśnikami, są kolejnym powodem przykrych i niespodziewanych konsekwencji. Mimo poszerzenia programów szkolnych i licznych publikacji w prasie w zakresie edukacji seksualnej, nadal wiele osób nie posiada rzetelnej wiedzy na temat dni płodnych kobiety i potencjalnych możliwości zajścia ciążę.

Nieprawidłowe stosowanie antykoncepcji

Wiele nieplanowanych ciąż jest wynikiem nieregularnego stosowania środków antykoncepcyjnych lub nieprzestrzegania zasad podanych w dołączonych do nich ulotkach. Problem ten dotyczy głównie kobiet zażywających tabletki antykoncepcyjne – nawet jednorazowe nieprzyjęcie tabletki bardzo często może doprowadzić do zajścia w ciążę. Warto dodać, że zażycie tabletki antykoncepcyjnej w czasie stosunku jest nieskuteczne. Błędne i niesystematyczne stosowanie środków antykoncepcyjnych jest jednym z najczęstszych powodów braku jej skuteczności.

Pęknięta prezerwatywa

Uszkodzenie prezerwatywy jest bardzo częstą przyczyną „wpadek”. Prezerwatywa niewłaściwie założona lub posiadająca fabryczną wadę okazuje się nieskuteczna – w bardzo wielu przypadkach para zauważa to dopiero po stosunku lub uświadamia to sobie kilka tygodni później, obserwując pierwsze symptomy ciąży. Wtedy niestety jest już za późno na jakiekolwiek działanie zapobiegające.

Lekceważenie problemu

Choć para jest świadoma skutków współżycia, często nie myśli o jego możliwych konsekwencjach. Kochankowie pozwalają pożądaniu „wziąć górę” nad rozsądkiem, a cała wiedza o zapobieganiu ciąży i stosowaniu antykoncepcji zupełnie „wylatuje” im z głowy. Dziewczyny liczą na to, że akurat dziś są ich „bezpieczne dni” . Po kilku tygodniach okazuje się, że jednak „szczęście” je wtedy zawiodło.

Błędy w rachunkach

Parom, które chcą prowadzić współżycie seksualne z zastosowaniem naturalnych metod antykoncepcji, przyda się bardzo dokładna obserwacja cyklu i dni płodnych u kobiety. Jednak nawet jeśli obliczenia są prawidłowe, metoda ta może często okazać się zawodna i prowadzić do nieplanowanej ciąży.

Stosunek przerywany

To nieprawda, że stosunek przerywany uniemożliwia poczęcie. Wy­co­fy­wa­nie się przed eja­ku­la­cją nie jest sku­tecz­ną me­to­dą an­ty­kon­cep­cyj­ną, gdyż na­wet przed wy­try­skiem, w cza­sie sto­sun­ku, wy­dzie­la­ją się nie­wiel­kie ilo­ści sper­my, dzię­ki cze­mu mo­że dojść do za­płod­nie­nia.


Konsultacja medyczna:

dr n. med. Adam Mościcki, specjalista ginekolog - położnik