Jakie konsekwencje zdrowotne może mieć wczesne macierzyństwo?


Organizm nastolatek nie zakończył jeszcze swojego biologicznego rozwoju, czego przyczyną może być możliwość wystąpienia komplikacji zdrowotnych związanych z pojawieniem się płodu. Badania naukowe udowodniły, że ciężarne nastolatki sią zdecydowanie bardziej narażone na przedwczesne urodzenie dziecka lub urodzenie dziecka z małą masą urodzeniową. Dzieci młodych matek są bardziej narażone na ryzyko zgonu w okresie okołoporodowym a także w okresie noworodkowym. Również częściej zapadają na infekcje kończące się zgonem oraz ulegają śmiertelnym nieszczęśliwym wypadkom, czego przyczyną najczęściej jest niedojrzałość matki.   


Organizm nastolatek nie zakończył jeszcze swojego biologicznego rozwoju, czego przyczyną może być możliwość wystąpienia komplikacji zdrowotnych związanych z pojawieniem się płodu. Badania naukowe udowodniły, że ciężarne nastolatki sią zdecydowanie bardziej narażone na przedwczesne urodzenie dziecka lub urodzenie dziecka z małą masą urodzeniową. Dzieci młodych matek są bardziej narażone na ryzyko zgonu w okresie okołoporodowym a także w okresie noworodkowym. Również częściej zapadają na infekcje kończące się zgonem oraz ulegają śmiertelnym nieszczęśliwym wypadkom, czego przyczyną najczęściej jest niedojrzałość matki.   


Skomentuj