Mit przyrostu wagi


Młode kobiety często przerywają stosowanie antykoncepcji hormonalnej podając przyrost wagi jako powód. Jest on jednak naturalnym skutkiem dojrzewania. W okresie reprodukcyjnym pewien przyrost wagi jest nieunikniony. Badania przeprowadzane na ten temat nie potwierdzają jego związku ze stosowaniem antykoncepcji hormonalnej. Brakuje pewności, jaki przyrost wagi uznać za nadmierny. Ograniczona ilość danych nie pozwala na sformułowanie konkretnego wniosku. Nie potwierdzono również związku między przyrostem wagi a stosowaniem innych metod antykoncepcji. Aby wyniki badań były miarodajne, należałoby zwrócić uwagę na dietę oraz aktywność fizyczną kobiet biorących w nim udział. Przyrost wagi może jedynie dotyczyć stosowania medroksyprogesteronu – syntetycznej formy progesteronu.


Młode kobiety często przerywają stosowanie antykoncepcji hormonalnej podając przyrost wagi jako powód. Jest on jednak naturalnym skutkiem dojrzewania. W okresie reprodukcyjnym pewien przyrost wagi jest nieunikniony. Badania przeprowadzane na ten temat nie potwierdzają jego związku ze stosowaniem antykoncepcji hormonalnej. Brakuje pewności, jaki przyrost wagi uznać za nadmierny. Ograniczona ilość danych nie pozwala na sformułowanie konkretnego wniosku. Nie potwierdzono również związku między przyrostem wagi a stosowaniem innych metod antykoncepcji. Aby wyniki badań były miarodajne, należałoby zwrócić uwagę na dietę oraz aktywność fizyczną kobiet biorących w nim udział. Przyrost wagi może jedynie dotyczyć stosowania medroksyprogesteronu – syntetycznej formy progesteronu.


Skomentuj