Popęd seksualny


Popęd seksualny u człowieka może podlegać różnego rodzaju modyfikacjom. Jednym z wywołujących je czynników jest kulturowy – jest to cecha spotykana wyłącznie u ludzi. Kultura, obyczajowość i normy etyczne mają większy wpływ w tym zakresie na kobiety, niż mężczyzn. Na popęd składają się potrzeby rozładowania napięcia seksualnego, oraz stworzenia więzi emocjonalnej. Aby zbudować dobry związek, obie potrzeby powinny zostać zaspokojone, dlatego tak ważne są pierwsze doświadczenia seksualne. Najlepiej, aby odbyły się w atmosferze chęci zbudowania intymnej relacji.


Popęd seksualny u człowieka może podlegać różnego rodzaju modyfikacjom. Jednym z wywołujących je czynników jest kulturowy – jest to cecha spotykana wyłącznie u ludzi. Kultura, obyczajowość i normy etyczne mają większy wpływ w tym zakresie na kobiety, niż mężczyzn. Na popęd składają się potrzeby rozładowania napięcia seksualnego, oraz stworzenia więzi emocjonalnej. Aby zbudować dobry związek, obie potrzeby powinny zostać zaspokojone, dlatego tak ważne są pierwsze doświadczenia seksualne. Najlepiej, aby odbyły się w atmosferze chęci zbudowania intymnej relacji.


Skomentuj