Seksualność rodzi się wraz z człowiekiem


Dzieciństwo jest okresem, w którym powstają korzenie seksualności człowieka. Główną rolę w tym procesie odgrywa matka. Pierwsze doznania stymulacji ciała wiążą się z fizycznym kontaktem z matką. Dziecko odczuwa wtedy przyjemność i oczekuje na kolejne pobudzenia. Matka jest obiektem, który kojarzy się z pierwszymi doznaniami rozkoszy i rozwija powierzchowny erotyzm u dziecka.


Dzieciństwo jest okresem, w którym powstają korzenie seksualności człowieka. Główną rolę w tym procesie odgrywa matka. Pierwsze doznania stymulacji ciała wiążą się z fizycznym kontaktem z matką. Dziecko odczuwa wtedy przyjemność i oczekuje na kolejne pobudzenia. Matka jest obiektem, który kojarzy się z pierwszymi doznaniami rozkoszy i rozwija powierzchowny erotyzm u dziecka.


Skomentuj