Poczucie winy i wstydu w seksualności


Poczucie winy i wstydu mają kluczowe znaczenie w ekspresji seksualności - wpływają na to jak się czujemy z własną nagością, jakie zachowania seksualne preferujemy, jak układamy relacje z partnerami seksualnymi. Poczucie winy i poczucie wstydu są ze sobą ściśle powiązane, nie są jednak tożsame.

 

Wstyd jestemocją wywoływaną przez poczucie winy i lęk przed oceną. Z kolei poczucie winy, psychologowie definiują jako zbiór różnych emocji - wstydu, rozżalenia, lęku lub niepokoju, niskiego poczucia własnej wartości oraz złości na siebie. Poczucie winy związane jest zazwyczaj z jakimś naszym zachowaniem, które nie jest zgodne z naszym światopoglądem, zasadami, regułami etycznymi, które nam wpajano. W tym sensie wstyd i poczucie winy są efektem procesu uczenia się wartości pożądanych przez nasze otoczenie i ważne osoby (rodziców, nauczycieli) oraz postępowania niezgodnego z tymi wartościami. Gdy dorastamy, wartości te stają się elementem naszej osobowości i kształtują nasze oczekiwania wobec samych siebie. Gdy ulegamy popędom (również seksualnym) lub impulsom (np. agresji), które nie są zgodne z tymi wartościami, odczuwamy przykre emocje ponieważ czujemy, że zawiedliśmy nasze oczekiwania wobec samych siebie. Ponieważ większość systemów wartości uczy być lojalnym, opanowanym, szczerym, zaangażowanym... - czujemy się źle, gdy zdradzamy, kłamiemy, kłócimy się. Bardzo wiele przekazywanych nam wartości ma związek z seksualnością - np. wartości religijne mówiące o tym, że seks uprawiać można wyłącznie w małżeństwie, masturbacja jest grzechem, a zachowania homoseksualne są niemoralne; mogą one mieć istotny wpływ na nasze życie seksualne i samopoczucie w związkach erotycznych.

 


Poczucie winy i wstydu mają kluczowe znaczenie w ekspresji seksualności - wpływają na to jak się czujemy z własną nagością, jakie zachowania seksualne preferujemy, jak układamy relacje z partnerami seksualnymi. Poczucie winy i poczucie wstydu są ze sobą ściśle powiązane, nie są jednak tożsame.

 

Wstyd jestemocją wywoływaną przez poczucie winy i lęk przed oceną. Z kolei poczucie winy, psychologowie definiują jako zbiór różnych emocji - wstydu, rozżalenia, lęku lub niepokoju, niskiego poczucia własnej wartości oraz złości na siebie. Poczucie winy związane jest zazwyczaj z jakimś naszym zachowaniem, które nie jest zgodne z naszym światopoglądem, zasadami, regułami etycznymi, które nam wpajano. W tym sensie wstyd i poczucie winy są efektem procesu uczenia się wartości pożądanych przez nasze otoczenie i ważne osoby (rodziców, nauczycieli) oraz postępowania niezgodnego z tymi wartościami. Gdy dorastamy, wartości te stają się elementem naszej osobowości i kształtują nasze oczekiwania wobec samych siebie. Gdy ulegamy popędom (również seksualnym) lub impulsom (np. agresji), które nie są zgodne z tymi wartościami, odczuwamy przykre emocje ponieważ czujemy, że zawiedliśmy nasze oczekiwania wobec samych siebie. Ponieważ większość systemów wartości uczy być lojalnym, opanowanym, szczerym, zaangażowanym... - czujemy się źle, gdy zdradzamy, kłamiemy, kłócimy się. Bardzo wiele przekazywanych nam wartości ma związek z seksualnością - np. wartości religijne mówiące o tym, że seks uprawiać można wyłącznie w małżeństwie, masturbacja jest grzechem, a zachowania homoseksualne są niemoralne; mogą one mieć istotny wpływ na nasze życie seksualne i samopoczucie w związkach erotycznych.

 


Skomentuj