Zdrowie reprodukcyjne nastolatków a ubóstwo


Aby zatrzymać mechanizm „dziedziczenia” ubóstwa z poprzedniego pokolenia na następne, edukacja nastolatków musi mieć odpowiedni zasięg i poziom. Badania wykazują, że ludzie ubodzy częściej nie kończą szkoły. Równocześnie zostają pozbawieni edukacji w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego. Nie posiadają wiedzy, która pozwalałaby weryfikować źródła potrzebnych informacji na temat gnębiących ich problemów. Młode ubogie kobiety często wcześnie wychodzą za mąż już w wieku 18 lat i szybko rodzą dzieci. Niecałe 5% nastolatków z tej grupy korzysta z nowoczesnych metod antykoncepcji.  Te fakty przyczyniają się do stworzenia międzypokoleniowego cyklu ubóstwa. 


Aby zatrzymać mechanizm „dziedziczenia” ubóstwa z poprzedniego pokolenia na następne, edukacja nastolatków musi mieć odpowiedni zasięg i poziom. Badania wykazują, że ludzie ubodzy częściej nie kończą szkoły. Równocześnie zostają pozbawieni edukacji w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego. Nie posiadają wiedzy, która pozwalałaby weryfikować źródła potrzebnych informacji na temat gnębiących ich problemów. Młode ubogie kobiety często wcześnie wychodzą za mąż już w wieku 18 lat i szybko rodzą dzieci. Niecałe 5% nastolatków z tej grupy korzysta z nowoczesnych metod antykoncepcji.  Te fakty przyczyniają się do stworzenia międzypokoleniowego cyklu ubóstwa. 


Skomentuj