Trzecia płeć


W kwestii postrzegania płci jesteśmy bardzo dychotomiczni – jeśli ktoś nie jest mężczyzną, przyjmujemy, że musi być kobietą. A jednak… Australia, jako pierwszy kontynent zaakceptowała „trzecią płeć”. W Perth mieszka pierwszy człowiek, który w swoich dokumentach ma potwierdzenie, że obojnaki (osoby z zaburzeniem różnicowania płci, w wyniku których występują u nich cechy zarówno kobiece, jak i męskie) mogą uzyskać potwierdzenie swojej odmienności i dać wyraz niechęci do identyfikowania się jako „kobieta” lub „mężczyzna”. Pod koniec 2002 roku Alex MacFarlane w arkuszu urzędowym po raz pierwszy miał możliwość zaznaczenia nowej rubryki „X” (umieszczoną obok rubryki „K” i „M”), aby uznać siebie za osobę o płci nieokreślonej. 


W kwestii postrzegania płci jesteśmy bardzo dychotomiczni – jeśli ktoś nie jest mężczyzną, przyjmujemy, że musi być kobietą. A jednak… Australia, jako pierwszy kontynent zaakceptowała „trzecią płeć”. W Perth mieszka pierwszy człowiek, który w swoich dokumentach ma potwierdzenie, że obojnaki (osoby z zaburzeniem różnicowania płci, w wyniku których występują u nich cechy zarówno kobiece, jak i męskie) mogą uzyskać potwierdzenie swojej odmienności i dać wyraz niechęci do identyfikowania się jako „kobieta” lub „mężczyzna”. Pod koniec 2002 roku Alex MacFarlane w arkuszu urzędowym po raz pierwszy miał możliwość zaznaczenia nowej rubryki „X” (umieszczoną obok rubryki „K” i „M”), aby uznać siebie za osobę o płci nieokreślonej. 


Skomentuj