Czy lekarz ma prawo odmówić przepisania tabletki po?


Każdy lekarz może przepisać antykoncepcję po. Jednak ma prawo odmówić wypisania takiej recepty ze względu na swój światopogląd, powołując się na klauzulę sumienia. W tym przypadku powinien wskazać inną osobę, która to zrobi. Można również poprosić o pisemną odmowę z podaniem przyczyny, co może spowodować zmianę decyzji.


Każdy lekarz może przepisać antykoncepcję po. Jednak ma prawo odmówić wypisania takiej recepty ze względu na swój światopogląd, powołując się na klauzulę sumienia. W tym przypadku powinien wskazać inną osobę, która to zrobi. Można również poprosić o pisemną odmowę z podaniem przyczyny, co może spowodować zmianę decyzji.


Skomentuj


Komentarze

User wpadka.pl pisze:

Zgodnie z obowiązującą w Polsce klauzulą sumienia lekarz ma prawo odmówić pacjentce przepisania tabletki „po” ze względu na swój światopogląd. Odnośnie drugiej sytuacji, tabletka „po” faktycznie nie jest lekiem ratującym życie i lekarz na ostrym dyżurze również ma prawo odmówić wypisania recepty. Odnośnie trzeciego przypadku, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną kobiety w ciąży nie powinny stosować tego leku. Nie ma dowodów na to, żeby pigułka „po” wywierała szkodliwe działanie na płód, jeśli zostanie ona przyjęta zgodnie z zaleceniami tj. w ciągu 72 godzin po stosunku płciowym bez zastosowania skutecznego zabezpieczenia lub w przypadku niepowodzenia zastosowanej metody antykoncepcyjnej.

User agulek pisze:

Dziś 3 lekarzy mi odmówiło przepisania tabletki po: - 1 lekarka z pomocy doraźnej zasłoniła się klauzulą sumienia - 2 lekarka ze szpitala gin- polóżniczego "recepta nie moze być z pieczątką szpitala" - 3 lekarka - ale ja nie mam pewności czy pani już nie jest w ciązy ja nie biorę na swe sumienie uszkodzeń płodu I co zrobić? nie mam już sił biegać do kolejnych lekarzy