Kim są sprawcy przestępstw seksualnych?


Zazwyczaj okazuje się, że przestępcy sami w przeszłości przeszli piekło związane z przemocą seksualną. Dotyczy to zarówno dorosłych, jak i nieletnich sprawców. Często brak ojcowskiej opieki oraz nadopiekuńczość matki skutkuje niską samooceną, niedojrzałością, gromadzeniem w sobie i tłumieniem gniewu, a także odcinaniem się od własnej seksualności. 


Zazwyczaj okazuje się, że przestępcy sami w przeszłości przeszli piekło związane z przemocą seksualną. Dotyczy to zarówno dorosłych, jak i nieletnich sprawców. Często brak ojcowskiej opieki oraz nadopiekuńczość matki skutkuje niską samooceną, niedojrzałością, gromadzeniem w sobie i tłumieniem gniewu, a także odcinaniem się od własnej seksualności. Przestępcy seksualni nie zawsze cechują się wyjątkową agresją. Wielu nieletnich sprawców wychowuje się w dysfunkcyjnym środowisku oraz ma zaburzenia osobowości, które prowadzą do problemów z nawiązywaniem więzi interpersonalnych. Zwykle ich relacje z matką układają się negatywnie, dlatego lękają się kobiet. Młodzi sprawcy mają szansę na pozytywne rozwiązanie ich problemów, ich przyszłość nie musi się wiązać jedynie z przestępczością.


Skomentuj