Masturbacja - kilka ciekawostek


Kościół Katolicki uznający masturbację za zachowanie grzeszne i problem moralny, odwołuje się głównie do prokreacyjnej roli ekspresji seksualnej, głosząc, że zachowania seksualne są prawidłowe jeżeli mają na celu budowanie więzi między małżonkami. Masturbacja postrzegana jest jako utrata życiodajnego nasienia oraz zachowanie niedojrzałe („wewnętrznie nieuporządkowane”) – dojrzałość bowiem oznacza możliwość i chęć uczestnictwa w zachowaniach seksualnych po zawarciu związku na całe życie. 


  • Kościół Katolicki uznający masturbację za zachowanie grzeszne i problem moralny, odwołuje się głównie do prokreacyjnej roli ekspresji seksualnej, głosząc, że zachowania seksualne są prawidłowe jeżeli mają na celu budowanie więzi między małżonkami. Masturbacja postrzegana jest jako utrata życiodajnego nasienia oraz zachowanie niedojrzałe („wewnętrznie nieuporządkowane”) – dojrzałość bowiem oznacza możliwość i chęć uczestnictwa w zachowaniach seksualnych po zawarciu związku na całe życie. Często przytaczana w tych argumentach jest postać Biblijnego Onana (stąd nazwa „onanizm”), który został ukarany za wytrysk nasienia poza pochwą, zgładzeniem przez Boga. Dochodzi tu jednak do pewnej nieścisłości – Onan nie masturbował się, odbywał kontakt genitalny, a wytrysk poza pochwą spowodowany był chęcią uniknięcia zapłodnienia. Historia Onana opisuje więc stosunek przerywany, a nie masturbację.
  • Słynny francuski psychiatra C. Esquirol, żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku twierdził i pisał, że masturbacja prowadzi do moczenia się nocnego, epilepsji i niestrawności oraz, że może powodować śmierć. Jego przekonania podchwycone przez amerykańskiego psychiatrę B. Rusha, zaowocowały poglądem szerzonemu w pismach lekarskich w USA, głoszących, że: „ani dżuma, ani ospa, ani trzęsienie ziemi, nie są tak straszne dla człowieka jak masturbacja” oraz wydaniem w milionów egzemplarzy broszur, w których opisywano chorobotwórczą i śmiercionośną moc samogwałtu. Pod koniec XIX wieku we Francji zalecano między innymi usuwanie jajników, wypalanie cewki moczowej, przywiązywanie do łóżka oraz wstrząsy elektryczne jako metody walki z tą przypadłością.
  • Zygmunt Freud – twórca psychoanalizy, lekarz i psychoterapeuta, na początku XX wieku twierdził, że następstwem masturbacji jest rozwój nerwicy psychoseksualnej. Założone przez niego Wiedeńskie Towarzystwo Psychoanalityczne poświęciło problemowi autoerotyzmu kilkanaście konferencji naukowych!

Skomentuj