Przemoc seksualna w szkole

Przemoc seksualna w szkole


Szkoła powinna być miejscem, w którym czujemy się bezpiecznie. Pod każdym względem – emocjonalnym (nikt nie ma prawa poniżać, nieadekwatnie stresować, wyzywać lub onieśmielać uczniów), fizycznym (nikt nie ma prawa stosować wobec uczniów jakichkolwiek form kar fizycznych lub przemocy) i seksualnym. Nie dla wszystkich jest jednak jasne – gdzie leżą granice pomiędzy zachowaniami, które są jeszcze niegroźną zabawą lub flirtem, a zachowaniami naruszającymi naszą seksualność i cielesność.

Czytaj więcej