Prawa pacjentki są obowiązkiem lekarza


Bardzo niewiele osób lubi odwiedzać lekarzy. Wizyty zazwyczaj wiążą się z pewnym lękiem, czasem towarzyszy im poczucie wstydu lub skrępowania. Wiemy, że od lekarzy zależy w dużej mierze nasze zdrowie, samopoczucie, a w niektórych sytuacjach również życie. Dlatego też mamy tendencję do traktowania personelu medycznego jako będącego nadgatunkiem ludzkim.


Bardzo niewiele osób lubi odwiedzać lekarzy. Wizyty zazwyczaj wiążą się z pewnym lękiem, czasem towarzyszy im poczucie wstydu lub skrępowania. Wiemy, że od lekarzy zależy w dużej mierze nasze zdrowie, samopoczucie, a w niektórych sytuacjach również życie. Dlatego też mamy tendencję do traktowania personelu medycznego jako będącego nadgatunkiem ludzkim. Chcemy być „dobrymi pacjentami” – przestrzegającymi zaleceń, nie robiącymi zbyt wiele kłopotu – wydaje nam się, że może wpłynąć to na sposób, w jaki jesteśmy traktowani w służbie zdrowia.

Trzeba jednak pamiętać, że wobec każdego Pacjenta, niezależnie od okoliczności, personel medyczny musi podchodzić z poszanowaniem jego praw. Do podstawowych praw każdego Pacjenta, ważnych szczególnie w opiece ginekologicznej są prawa do:

  1. poszanowania intymności i godności
  2. informacji
  3. tajemnicy informacji o stanie zdrowia

Prawo do poszanowania intymności i godności oznacza szacunek dla prywatnej, osobistej sfery zdrowia – zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, w sposób nie naruszający dobrego samopoczucia Pacjentki, oraz zrozumienie dla doświadczanego przez nią poczucia wstydu i lęku. Dlatego też wszelkie procedury medyczne powinny być przeprowadzane w warunkach zapewniających najwyższy komfort, zapewniające pacjentce prawo do bycia traktowaną jako osoba – podmiot, a nie tylko przypadek medyczny czy choroba do wyleczenia. W ramach prawa tego, ważne jest również uwzględnienie komfortu psychicznego poprzez np. zezwalanie na wsparcie bliskich osób w trakcie diagnozy i terapii. Godność w opiece medycznej oznacza również poszanowanie dla indywidualnych wyborów i preferencji Pacjenta.  

Prawo do informacji oznacza konieczność pełnego i wszechstronnego informowania o każdej procedurze diagnostycznej, badaniu i zabiegu. Dotyczy to zarówno przebiegu procedury, ryzyka z nią związanego i odpowiedzi na wszelkie wątpliwości i obawy zgłoszone przez pacjentkę.

Prawo do tajemnicy informacji związanych ze stanem zdrowia pacjentki związane jest z koniecznością poufności informacji przekazanych lekarzowi przez pacjentkę i pełnego poszanowania jej prywatności. Dotyczy to nie tylko stanu zdrowia i procesu leczenia, ale również wszystkich informacji dotyczących życia prywatnego, rodzinnego i zawodowego.

Niestety, nie zawsze prawa te są przestrzegane. Warto, żeby Pacjenci pamiętali o możliwości odwoływania się do Rzecznika Praw Pacjentka, gdy czują, że prawa ich są naruszane. Dotyczy to również osób niepełnoletnich.

Prawa pacjenta służą również osobom udzielającym świadczeń medycznych. Ich znajomość pozwala lekarzom na odróżnianie uprawnień przysługującym pacjentom, od nadmiernie roszczeniowych oczekiwań.

Pamiętajmy więc, że jako pacjenci mamy również swoje obowiązki. Jeżeli oczekujemy fachowej pomocy, musimy:

  1. udzielać lekarzowi prawdziwych informacji o sobie i swoim stanie zdrowia
  2. przestrzegać zaleceń lekarskich – wykonywać zlecone badania profilaktyczne, przyjmować zlecone leki i stosować się do wskazań dotyczących stylu życia
  3. rozumieć, że podobnie jak my oczekujemy zrozumienia od lekarzy, oni również mają prawa oczekiwać od nas współpracy.

Skomentuj