Dostępność antykoncepcji w innych krajach

Dostępność antykoncepcji w innych krajach


W Belgii istnieje specjalny program, który zapewnia młodym ludziom w wieku poniżej 21 lat darmowy dostęp do antykoncepcji, także tej doraźnej. W Wielkiej Brytanii antykoncepcja jest refundowana, a tabletkę „po” można uzyskać nieodpłatnie od lekarza lub za opłatą w aptece, jednak bez recepty. W Hiszpanii jest ona rozdawana w przychodniach za darmo. Cypryjskie Towarzystwo Planowania Rodziny jest wspierane przez rząd i zapewnia szeroki dostęp do różnych metod antykoncepcji po niskich cenach, zaś tabletki „po” są na Cyprze dostępne bez recepty.

 

Czytaj więcej
Poczucie winy i wstydu w seksualności

Poczucie winy i wstydu w seksualności


Poczucie winy i wstydu mają kluczowe znaczenie w ekspresji seksualności - wpływają na to jak się czujemy z własną nagością, jakie zachowania seksualne preferujemy, jak układamy relacje z partnerami seksualnymi. Poczucie winy i poczucie wstydu są ze sobą ściśle powiązane, nie są jednak tożsame.

 

Wstyd jestemocją wywoływaną przez poczucie winy i lęk przed oceną. Z kolei poczucie winy, psychologowie definiują jako zbiór różnych emocji - wstydu, rozżalenia, lęku lub niepokoju, niskiego poczucia własnej wartości oraz złości na siebie. Poczucie winy związane jest zazwyczaj z jakimś naszym zachowaniem, które nie jest zgodne z naszym światopoglądem, zasadami, regułami etycznymi, które nam wpajano. W tym sensie wstyd i poczucie winy są efektem procesu uczenia się wartości pożądanych przez nasze otoczenie i ważne osoby (rodziców, nauczycieli) oraz postępowania niezgodnego z tymi wartościami. Gdy dorastamy, wartości te stają się elementem naszej osobowości i kształtują nasze oczekiwania wobec samych siebie. Gdy ulegamy popędom (również seksualnym) lub impulsom (np. agresji), które nie są zgodne z tymi wartościami, odczuwamy przykre emocje ponieważ czujemy, że zawiedliśmy nasze oczekiwania wobec samych siebie. Ponieważ większość systemów wartości uczy być lojalnym, opanowanym, szczerym, zaangażowanym... - czujemy się źle, gdy zdradzamy, kłamiemy, kłócimy się. Bardzo wiele przekazywanych nam wartości ma związek z seksualnością - np. wartości religijne mówiące o tym, że seks uprawiać można wyłącznie w małżeństwie, masturbacja jest grzechem, a zachowania homoseksualne są niemoralne; mogą one mieć istotny wpływ na nasze życie seksualne i samopoczucie w związkach erotycznych.

 

Czytaj więcej

Bodźce dotykowe a seks


Receptory zmysłowe odgrywają ogromną rolę w reakcjach seksualnych. Szczególnie liczy się dotyk, wzrok i węch. To od nich zależy poziom pobudzenia, rozwój erekcji, wytrysku, lubrykacji oraz orgazmu. Najwięcej receptorów zmysłowych znajduje się w okolicach zewnętrznych narządów płciowych. Są również umiejscowione w obrębie piersi, szyi, ust, czy też wewnętrznych stron ud. Sferami erogennymi nazwiemy miejsca najbardziej nasycone receptorami dotykowymi. Bodźce dotykowe i słuchowe silnie oddziałują na kobiecą wyobraźnię, podczas gdy mężczyźni częściej są wzrokowcami.

Czytaj więcej
Używaj antykoncepcji – bądź odpowiedzialny

Używaj antykoncepcji – bądź odpowiedzialny


Bardzo często odpowiedzialnością za stosowanie antykoncepcji obarczane są jedynie kobiety. Wielu mężczyzn sądzi, że skoro to kobieta może zajść w ciążę, również ona sama powinna się przed nią chronić. Jest to pogląd, który często szkodzi związkowi. Jeżeli para podejmuje zachowania seksualne, jest odpowiedzialna wspólnie za ochronę przed ich konsekwencjami. Stosowanie antykoncepcji wiąże się zdecydowanie mocniej ze zdrowiem reprodukcyjnym kobiety, niż mężczyzny – to  kobiety zmuszone są częściej konsultować swój stan zdrowia z lekarzami, to na ich organizm oddziałują leki hormonalne, dlatego coraz częściej oczekują od swoich partnerów wsparcia i zaangażowania w proces dobierania dobrej metody antykoncepcyjnej, stosowania jej i ponoszenia wspólnej odpowiedzialności za konsekwencje życia erotycznego.

Prowadząc trudne rozmowy o zabezpieczaniu życia seksualnego, warto pamiętać, że jest to pewnego rodzaju profilaktyka. Koszt takiego dialogu zwraca się w wartości bezpieczeństwa i komfortu, które gwarantuje stosowanie antykoncepcji.

Czytaj więcej

Popęd seksualny


Popęd seksualny u człowieka może podlegać różnego rodzaju modyfikacjom. Jednym z wywołujących je czynników jest kulturowy – jest to cecha spotykana wyłącznie u ludzi. Kultura, obyczajowość i normy etyczne mają większy wpływ w tym zakresie na kobiety, niż mężczyzn. Na popęd składają się potrzeby rozładowania napięcia seksualnego, oraz stworzenia więzi emocjonalnej. Aby zbudować dobry związek, obie potrzeby powinny zostać zaspokojone, dlatego tak ważne są pierwsze doświadczenia seksualne. Najlepiej, aby odbyły się w atmosferze chęci zbudowania intymnej relacji.

Czytaj więcej

Mit przyrostu wagi


Młode kobiety często przerywają stosowanie antykoncepcji hormonalnej podając przyrost wagi jako powód. Jest on jednak naturalnym skutkiem dojrzewania. W okresie reprodukcyjnym pewien przyrost wagi jest nieunikniony. Badania przeprowadzane na ten temat nie potwierdzają jego związku ze stosowaniem antykoncepcji hormonalnej. Brakuje pewności, jaki przyrost wagi uznać za nadmierny. Ograniczona ilość danych nie pozwala na sformułowanie konkretnego wniosku. Nie potwierdzono również związku między przyrostem wagi a stosowaniem innych metod antykoncepcji. Aby wyniki badań były miarodajne, należałoby zwrócić uwagę na dietę oraz aktywność fizyczną kobiet biorących w nim udział. Przyrost wagi może jedynie dotyczyć stosowania medroksyprogesteronu – syntetycznej formy progesteronu.

Czytaj więcej
Jakie konsekwencje zdrowotne może mieć wczesne macierzyństwo?

Jakie konsekwencje zdrowotne może mieć wczesne macierzyństwo?


Organizm nastolatek nie zakończył jeszcze swojego biologicznego rozwoju, czego przyczyną może być możliwość wystąpienia komplikacji zdrowotnych związanych z pojawieniem się płodu. Badania naukowe udowodniły, że ciężarne nastolatki sią zdecydowanie bardziej narażone na przedwczesne urodzenie dziecka lub urodzenie dziecka z małą masą urodzeniową. Dzieci młodych matek są bardziej narażone na ryzyko zgonu w okresie okołoporodowym a także w okresie noworodkowym. Również częściej zapadają na infekcje kończące się zgonem oraz ulegają śmiertelnym nieszczęśliwym wypadkom, czego przyczyną najczęściej jest niedojrzałość matki.   

Czytaj więcej