Stosunek przerywany – zawodna metoda antykoncepcji


Mimo, że co czwarta kobieta zachodzi w ciążę w wyniku stosunku przerywanego, wciąż wiele par go stosuje.

Stosunek przerywany był wykorzystywany jako „metoda” antykoncepcji prawdopodobnie od czasu, kiedy ludzie zdali sobie sprawę, że uniknięcie niechcianej ciąży jest w ogóle możliwe.

Wydawało się, ze zasada jest prosta: jeśli do ejakulacji dojdzie poza pochwą, nie dojdzie do zapłodnienia. Rzeczywistość jest jednak nieco bardziej skomplikowana, ponieważ preejakulat, wydzielany przed wytryskiem, również może zawierać żywotne plemniki. Ponadto metoda ta wymaga bardzo dużej samokontroli.

Co zrobić gdy wybrana metoda antykoncepcji nie zadziała zgodnie z oczekiwaniami?

Można uchronić się przed niechcianą ciążą stosując tabletkę po. Je­den z rodzajów preparatu to ta­blet­ka za­wie­ra­ją­ca du­żą daw­kę pro­ge­sta­ge­nu, któ­rą za­ży­wa się do 72 go­dzin po sto­sun­ku. Sto­so­wa­niu me­tody bez­względ­nie po­win­na to­wa­rzy­szyć kon­sul­ta­cja le­kar­ska.