Aborcja – jak ograniczyć aborcję,
jak nie
dopuścić do
najgorszego


Aborcja - jest to zamierzone, przedwczesne zakończenie ciąży w wyniku interwencji zewnętrznej. W efekcie prowadzi do śmierci zarodka lub płodu. Każde wykonanie zabiegu aborcji może ponieść za sobą negatywne skutki zdrowotne, psychologiczne i moralne. 


Z czym się wiąże aborcja? - skutki zdrowotne, psychologiczne i moralne.

Po usunięciu ciąży mogą wystąpić infekcje narządów rodnych powodujące stany zapalne, niepłodność, zaburzenia miesiączkowania, trudności w donoszeniu następnej ciąży poronienia, porody przedwczesne, ciąże pozamaciczne]. W wyniku krwotoku spowodowanego uszkodzeniem narządu rodnego lub pozostawieniem szczątków płodu może dojść do zagrożenia życia matki.

Aborcja może powodować wiele rujnujących dla psychiki następstw:

  • depresja,
  • smutek,
  • utrata apetytu,
  • bezsenność,
  • wyrzuty sumienia,
  • bolesne wspomnienia,
  • narastająca irytacja bądź niezdolność do normalnej aktywności
  • obniżone poczucie własnej wartości i brak zaufania do samej siebie.

Jak można skutecznie zapobiegać aborcji?

Ostatnią „deską ratunku” aby nie dopuścić do późniejszej aborcji jest antykoncepcja awaryjna polegająca na hormonalnym zahamowaniu lub przesunięciu terminu owulacji, zmianach w błonie śluzowej macicy i wpływie na transport jajowodowy. Są to metody uznane za skuteczne, pod warunkiem zastosowania do 72 godzin po stosunku (także w wyniku gwałtu), a ich zastosowanie powinno być uzasadnione.