Pozamałżeński seks


Z ostatnich badań seksualności Polaków wynika, że ponad 20% kobiet i około 30% mężczyzn przyznaje się do chociaż jednego romansu w swoim dotychczasowym życiu. To co 5 kobieta i prawie do 3 mężczyzna! Zdrady nie postrzegamy dziś tak, jak dawniej. Ewolucja postaw „zdrady” wyrażona jest chociażby w nazewnictwie – przeszliśmy od terminu „cudzołóstwo” do określenia „seks pozamałżeński”, systemie prawnym – jeszcze na początku XX wieku wiele kodeksów karnych przewidywało surowe kary za seksualną niewierność. Co wiemy o współczesnej zdradzie z badań Polaków? Najwięcej romansów zdarza się w grupach wiekowych 30-34 i 40-44, częściej zdarzają się one w dużych miastach, częściej zdradzają osoby z wyższym wykształceniem, wśród osób deklarujących się jako niewierzący odsetek zdrad wynosi około 30%, wśród osób określających się jako głęboko religijne – ok.10%.  Z badań Profesora Lew-Starowicza wynika, że do posiadania 5 i więcej partnerów poza żoną/mężem, przyznaje się 5,5% mężczyzn i niespełna pół procenta kobiet.


Z ostatnich badań seksualności Polaków wynika, że ponad 20% kobiet i około 30% mężczyzn przyznaje się do chociaż jednego romansu w swoim dotychczasowym życiu. To co 5 kobieta i prawie do 3 mężczyzna! Zdrady nie postrzegamy dziś tak, jak dawniej. Ewolucja postaw „zdrady” wyrażona jest chociażby w nazewnictwie – przeszliśmy od terminu „cudzołóstwo” do określenia „seks pozamałżeński”, systemie prawnym – jeszcze na początku XX wieku wiele kodeksów karnych przewidywało surowe kary za seksualną niewierność. Co wiemy o współczesnej zdradzie z badań Polaków? Najwięcej romansów zdarza się w grupach wiekowych 30-34 i 40-44, częściej zdarzają się one w dużych miastach, częściej zdradzają osoby z wyższym wykształceniem, wśród osób deklarujących się jako niewierzący odsetek zdrad wynosi około 30%, wśród osób określających się jako głęboko religijne – ok.10%.  Z badań Profesora Lew-Starowicza wynika, że do posiadania 5 i więcej partnerów poza żoną/mężem, przyznaje się 5,5% mężczyzn i niespełna pół procenta kobiet.


Skomentuj