Japoński seks

Japoński seks


Obyczaje seksualne Japończyków są mało znane w porównaniu z innymi kulturami Dalekiego Wschodu. Wynika to głównie z ich dużej dyskrecji i niechęci do obcych. Pod wpływem kultury europejskiej i amerykańskiej doszło do wielu zmian w obyczajach dotyczących życia seksualnego w tym kraju,  jednak gdy rozpoczęto tłumaczenie japońskiej literatury erotycznej na inne języki, zauważono, że kultura ta ma niezwykłą i unikatową tradycję erotyczną.

Czytaj więcej