Pobierz materiały

Materiały dla nauczycieli Materiały dla rodziców Filmy dla nauczycieli

NIE JESTEM GOTOWA, ABY ZOSTAĆ MAMĄ


Blisko 80% młodzieży uznaje, że brak wiedzy na temat życia seksualnego i metod antykoncepcji jest główną przyczyna ciąż nastolatek

Ponad 50% młodych Polaków uważa, że wiedza na temat życia seksualnego, którą otrzymuje się w szkole jest niewystarczająca.

75% przyznało, że lekcje wychowania seksualnego powiny być obowiązkowe.

* badania CBOS przeprowadzone na potrzeby Kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa "Kiedy 1+1=3", kwiecień 2008. Reprezentatywna próba ogólnopolska 495 os. w wieku 13-21.


Przytoczone statystyki wskazują, że młodzi ludzie chcą poszerzać wiedzę dotyczącą bezpiecznego seksu i antykoncepcji. W opinii młodzieży edukację seksualną powinna zapewnić im szkoła , której rolą jest dostarczanie rzetelnych i merytorycznych informacji.

PODRĘCZNIKI DO WYCHOWANIA SEKSUALNEGO

Na rynku jest niewiele podręczników przeznaczonych do nauczania wychowania seksualnego. Z kolei te, które istnieją zawierają informacje różnej jakości, nie zawsze odpowiadające potrzebom młodych ludzi. Wychodząc szkołom naprzeciw, przy udziale ekspertów przygotowaliśmy schematy lekcji i materiały edukacyjne. Są one dostępne bezpłatnie na naszej stronie.

MATERIAŁY WYCHOWANIA SEKSUALNEGO

Oprócz materiałów dla nauczycieli zamieściliśmy również informator adresowany do rodziców. Ch­ce­my pomóc im w przygotowaniu swo­ich do­ra­sta­ją­cych dzie­ci do świadomego wejścia w ży­cie sek­su­al­ne, a młodym ludziom dać możliwość indywidualnego zgłębiania wiedzy, ponieważ często wstydzą się pytać o sprawy związane z seksualnością. Seks jest ważnym elementem życia każdego z nas.